Sıfır Atık Sözlüğü

Ambalaj

Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış iadesi olmayanlar da dâhil Ek-1’de yer alan kriterler çerçevesinde tüm ürünleri,

Ambalaj Atığı

Üretim artıkları hariç, Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj malzemesini,

Atık

Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

Atık Pil

Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil. Örneğin; silindirik pil, düğme pil vb.

Bitkisel Yağ

Bitkisel kaynaklardan elde edilen yemeklik ve kızartmalık yağlar. Örneğin; Ayçiçek yağı fındık yağı zeytinyağı vb. gibi yağlar.

Bitkisel Atık Yağ

Yemeklik ve kızartmalık bitkisel yağların kullanımı sonucu oluşan atık yağlar.

Çok hafif plastik torbalar

Kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan, açık gıdalar için birincil ambalaj olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan plastik torbaları,

Depozito/İade sistemi

Yeniden kullanılabilir ve/veya tek kullanımlık ambalajların geri alınması suretiyle piyasaya süren tarafından kurulan yönetim sistemini,

Elektrikli Ve Elektronik Eşya

Kullanım değeri kalmayan ya da kullanılamaz durumda elektrikli ve elektronik cihaz ve aletlerin tümüdür. Örneğin; Bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, tost makinesi, telefonlar, bilgisayarlar vb…

Genişletilmiş üretici sorumluluğu

Ürünlerin piyasada serbest dolaşımından ödün vermeden kaynakların etkin kullanımı amacıyla onarım, yeniden kullanım, parçalama ve geri dönüştürme işlemleri de dâhil olmak üzere hayat süreleri boyunca verimli kullanılmasını dikkate alan ve bu kullanımı kolaylaştıran tasarımı, üretimi ve satışı desteklemede kullanılacak yöntemlerden birinin kullanıldığı sorumluluğu,

Geri Dönüşüm

Kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü herhangi bir geri kazanım işlemini,

Geri Kazanım

Piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek üzere atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesinde yer alan işlemler,

Grup ambalaj (ikincil ambalaj)

Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalajı,

Kaynakta ayrı biriktirme

Atıkların oluştuğu noktada diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesini,

Kompozit ambalaj

Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajı,

Nakliye ambalajı (üçüncül ambalaj)

Belirli sayıda satış ambalajlarının veya grup ambalajların taşıma ve depolama işlemlerini kolaylaştırmak ve bu işlemler sırasında zarar görmesini önlemek amacıyla, karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolu taşımasında kullanılan konteynerler hariç kullanılan ambalajı,

Organik geri dönüşüm

Atık depolama alanlarında yapılan depolama işlemi hariç, ambalaj atıklarının biyolojik olarak parçalanabilen kısımlarının kontrollü bir şekilde mikroorganizmalar aracılığıyla kompost veya metan gazı elde edilecek şekilde oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılmasını,

Pil

Kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı,

Piyasaya arz

Ürünlerin tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

Plastik poşet

Plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetleri,

Piyasaya süren

27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın, bir ürünü piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürün/eşyalar için ürün üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde ise üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,

Plastik torba

Plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaları,

Satış ambalajı (birincil ambalaj)

Nihai kullanıcı veya tüketici için bir satış birimi oluşturmaya uygun olarak yapılan ambalajı,

Satış noktası

Toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünlerin satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini,

Tek kullanımlık ambalaj

Kullanım sonrasında yeniden kullanıma uygun olmayan ambalajları,
Poşet: Satış noktalarında tüketicilere mal veya ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız poşetleri,

Tıbbi Atık

Enfeksiyon yapıcı atıkları, patolojik atıkları ve kesici-delici atıklar,

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.